דף הבית
Bedouin Hospitality
Bedouin Hospitality

Bedouin weaving
Bedouin weaving

Negev shepards
Negev shepards

Bedouin Hospitality
Bedouin Hospitality

1/13

בנגב

אתרי תיירות בדואים

אקןלוגיות

תיירות אקולוגית מוגדרת כ"נסיעות אחראיות לאזורים טבעיים השומרים על הסביבה ומשפרות את רווחתם של תושבי המקום. "

מי אנחנו