בנגב

אתרי תיירות בדואים

אקןלוגיות

תיירות אקולוגית מוגדרת כ"נסיעות אחראיות לאזורים טבעיים השומרים על הסביבה ומשפרות את רווחתם של תושבי המקום. "

מי אנחנו

© 2013 by Bedouin Experience. No animals were harmed in the making of this site.

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page